Pakket Hospices en palliatieve zorg

Speciaal voor de begeleiding van (ouders van) kinderen in het hospice en binnen de palliatieve zorg heeft deMoppies.com een pakket samengesteld. De boekjes ‘Ernstig ziek’ en ‘Jonge kinderen en de dood’ helpen ouders en kinderen informeren rondom deze thema’s. De kleurplaten en flyer met informatie geven extra kleur en steun.

KIJK HIER VOOR MEER INFORMATIE

  • DeMoppies.com ontwikkelt praktische handvatten voor kinderen bij verlies. Het coronavirus heeft zulke ingrijpende gevolgen voor zoveel kinderen. Ook nu is het belangrijk om kinderen kleur en steun te geven bij ernstige ziekte en afscheid. Bij ‘Aanbod’ en ‘Extra steun’ vind je gratis downloads voor kleurplaten.
  • Voor ouders en zorghulpverleners is nu het Moppie-E-book gratis aan te vragen. Hiermee kunnen kinderen kleur en vorm geven aan hun gevoel. Daarnaast kunnen zij kleur, steun en troost bieden aan anderen door de ingekleurde kleurplaten en knutselplaten uit te delen. Mensen die bijvoorbeeld ziek, verdrietig of eenzaam zijn.
  • Laten we samen kleur geven aan kinderen en de dierbare mensen om hen heen.

Lieve groet!

Miranda Smit-van Keulen

——————————————————————————————————–

Kinderen beleven de wereld vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid. Ze willen graag leren, zijn volledig open en helemaal zichzelf. Kunnen omvallen van het lachen tot hartverscheurend huilen.

Vallen en opstaan hoort bij opgroeien. Verlies kan deel uitmaken van het leven van kinderen. Het is onze taak als volwassenen om kinderen hierbij te betrekken, te begeleiden, te steunen en hen ruimte te geven om gevoelens en verhalen te uiten.

Dit vergroot het zelfvertrouwen voor nu en voor later.

Als ouder van jonge kinderen is het een zoektocht om naast je eigen verdriet ook je kinderen te begeleiden bij verlies. En je vraagt je af hoe je dat het beste kunt doen.

deMoppies.com biedt praktische handvatten en informatie waarmee ouders op een eenvoudige manier kinderen kunnen betrekken en begeleiden bij verlies.

Als zorgprofessional kun je ouders deze praktische handvatten aanreiken. Hiermee help je hen om naast de zorg voor de zieke ook aandacht te hebben voor verlies binnen het gezin.

Met de informatie, kleur, tips en materialen van deMoppies.com kan elk kind eigen verhalen en gevoelens uiten op de manier die bij hem of haar past. Dit versterkt de veerkracht die kinderen in zich hebben.

Kleur en steun met de Moppies:

JOUW VERHAAL MAAKT EEN MOPPIE SPECIAAL

Winkelen op categorie

Nieuw binnen

Bestsellers