OUDERS

Ook kinderen krijgen te maken met lieve mensen om hen heen die ernstig ziek worden of komen te overlijden. Als ouders wil je je kind beschermen tegen pijn en verdriet en hou je hen het liefste ver weg van ernstige ziekte en overlijden.

Lees meer …

DOWNLOADS KLEURPLATEN EN KNUTSELPLATEN

Kinderen kunnen te maken krijgen met ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden binnen het gezin. Ze moeten dan wennen aan de nieuwe thuissituatie.

Momenteel met de maatregelen rondom corona moeten alle kinderen wennen aan een nieuwe thuissituatie.

Daarom biedt deMoppies.com gratis kleurplaten en knutselplaten aan. Hiermee kunnen kinderen kleur geven aan de gevoelens en verhalen voor hen horen bij deze ingrijpende situatie.

ZORGVERLENERS PALLIATIEVE ZORG

Wanneer (ouders van) jonge kinderen op bezoek komen in het hospice of thuis betrokken zijn bij een dierbare in de laatste levensfase, kan dit de eerste keer zijn dat zij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden meemaken.

Zorgverleners die ongeneeslijk zieken verzorgen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, hospices of via de thuiszorg hebben een waardevolle rol bij het betrekken van kinderen bij ongeneeslijk zieken en stervenden.

Lees meer…

DONATIE MOPPIE-CONCEPT KIND EN AFSCHEID AAN ZORGORGANISATIES

Monuta Helpt biedt financiële ondersteuning voor het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’. Via de Moppies.com mag ik zorgverleners helpen bij de aanvraag voor een financiële donatie voor het Moppie-Concept. Geef je gegevens door via ‘Contact‘ en ik ga graag met je in gesprek.

Lees meer…