fbpx

Auteur: Miranda Smit

Ervaring kindvriendelijk hospice Hospice Holos

Sinds twee jaar staan in de hal van Hospice Holos twee Moppie-Stoeltjes met een kussen van olifant Molle en vlinder Missie.
Ook zijn er Moppie-kleurplaten aanwezig en de groene en blauwe boekjes. (Groene boekje is ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ Blauwe boekje is ‘Ernstig ziek. Een woordenboekje voor kinderen’ )

Coördinator Ine is erg blij met de mogelijkheden. De stoeltjes worden op de kamer gezet wanneer jonge kleinkinderen op bezoek komen bij opa of oma. “Laatst hadden we een oma met jonge kleinkinderen te gast. Voor de nog jonge kinderen hebben we een veilig plekje op de kamer bij oma gecreëerd. Daar konden de kinderen rustig spelen of één van de kleurplaten kleuren.
Aan de moeder hebben we het groene en blauwe boekje meegegeven. Thuis kon zij met deze boekjes rustig met de kinderen praten over de ziekte en aanstaand overlijden van oma.”

Een eerdere ervaring was met een gezin waarvan de jonge moeder ernstig ziek was. Hun kind van 12 jaar had een iets lager niveau dan gemiddeld. Vader vertelde later dat het groene en blauwe boekje enorm goed geholpen hadden om met hun kind te kunnen praten.

Ine geeft aan dat zij en haar collega Elise merken dat ze ouders van jonge kinderen verder kunnen helpen bij het afscheid. “Het is een klein gebaar van onze kant maar een waardevolle aanvulling van de service die wij willen bieden binnen ons hospice.”

De ervaring vanuit dit hospice wil ik graag met je delen.
Samen kleur en steun geven aan (ouders van) kinderen met een ernstig zieke (groot-) ouder.

Maak jij jouw hospice ook op eenvoudige manier kindvriendelijk?

Ik denk graag met je mee!

Naar dit mailadres wordt de informatie verstuurd

Herinneringen bewaren voor kind en ouder

Een tijd geleden werd ik gebeld door een zorgverlener over een gezin waarvan moeder terminaal was. Een jonge moeder, met heel jonge kinderen.

Moeder kon niet meer meedoen met experimentele behandeling en ging snel achteruit. Nog hooguit een paar weken te gaan. In plaats van hoop op een experimentele behandeling en langer bij haar gezin te kunnen blijven moest er nu afscheid worden genomen.

En waar begin je dan als je herinneringen wilt bewaren voor je kinderen, de tijd nog maar zo kort is en je steeds zieker wordt…

De zorgverlener

De zorgverlener heeft het pakket van 3 boekjes aan het gezin gegeven. Hiermee konden vader, opa en oma op eenvoudige manier aan de kinderen uitleg geven over begrippen rondom ernstig ziek zijn (blauwe boekje) en uitvaart (paarse boekje). Het groene boekje gaf informatie en tips over jonge kinderen en de dood.

Extra ondersteuning

Daarnaast nam ik contact op met Pedro Swier, directeur van Vredehof Uitvaartverzorging. Vanuit Vredehof werd het boekje ‘mijn leven-mijn verhaal’ aangeboden. Dit boekje is gemaakt in samenwerking met Rob Bruntink van Bureau MORBidee en helpt met stellingen en vragen om het verhaal over jouw leven te delen.

Pedro Swier vertelde een verhaal over een gezin met oudere kinderen waarvan één van de ouders terminaal was. Er was weinig in het boekje geschreven maar één van de dingen die wel was ingevuld ging over de vraag ‘Mijn favoriete vakantiebestemming’. Na het overlijden van de ouder is de rest van het gezin op vakantie gegaan naar deze favoriete vakantiebestemming ter herinnering aan de overleden ouder.

Voor mij was dit een bevestiging dat zelfs een klein beetje informatie al van grote waarde is voor de geliefden die achterblijven.

Daarom heb ik opnieuw contact gezocht met Vredehof om te kijken of meer mensen gebruik kunnen maken van dit waardevolle boekje. In samenwerking met Vredehof mag ik het boekje ‘mijn leven-mijn verhaal’ nu gratis aanbieden bij het boek ‘Als papa of mama heel ziek is’.

Als papa of mama heel ziek is

Het boek ‘Als papa of mama heel ziek is’ bevat informatie en praktische werkvormen voor kinderen met een ernstig zieke ouder.

De informatie, kleurplaten en knutselplaten zijn onderverdeeld in de thema’s ‘Wennen aan veranderingen thuis’, ‘Aandacht voor jouw gevoelens’, ‘Vertel over jouw zorgen en vragen’, ‘Herinneringen maken en bewaren’ en ‘Samen sta je sterk’.

Achterin het boek staat informatie voor ouders/verzorgers. Deze informatie sluit aan bij de genoemde thema’s voor de kinderen en helpt ouders hun kind te begeleiden tijdens deze ingrijpende periode.

Mijn leven-mijn verhaal

Het boekje ‘mijn leven-mijn verhaal’ bevat stellingen, beginnen van zinnen en mogelijkheden om lijstjes met favorieten te maken.

Als ernstig zieke ouder kun je af en toe een met een vraag bezig zijn. Elk woord, elke kleine zin is al van grote waarde. Misschien kan je partner schrijven of een opname maken van je antwoord.

Wanneer de kinderen ouder zijn, met tieners en met pubers kan het heel waardevol zijn om een vraag uit het boekje samen in te vullen.

Bijvoorbeeld de stelling ‘Eigenschappen die ik van mijn vader of moeder heb zijn…’ geeft openingen voor een waardevol gesprek. Tieners en pubers kunnen benieuwd zijn naar hun afkomst. Welke eigenschappen ze van wie meegekregen hebben. Samen kun je kijken naar de familielijn en herkenbare trekjes ontdekken bij elkaar.

Ook kun je samen herinneringen ophalen met een andere stelling. Bijvoorbeeld bij ‘Een bijzondere anekdote uit onze familie…’. Het kan ook helpen om samen bewust te worden van de dingen die nu waardevol zijn. Bijvoorbeeld bij ‘Mijn ideale zondag ziet er zo uit:’

Ik ben blij dat ik op deze manier samen met Vredehof extra kleur en steun mag bieden aan ouders en kinderen in een gezin met een ernstig zieke ouder.

Miranda Smit-van Keulen

deMoppies.com

Bestel het pakket ‘herinneringen bewaren voor kind en ouder’ hier.

Wil jij als zorgverlener ook extra steun en kleur bieden aan gezinnen met een ernstig zieke ouder? Ik denk graag met je mee!

Bestel hier de producten op factuur of deel je vraag over andere mogelijkheden:

Naar dit mailadres wordt de factuur verstuurd
Prijzen zijn excl. verzendkosten. Er wordt een factuur gemaild. Na het betalen van deze factuur worden de materialen verstuurd.

Meer informatie over het Vredehof Donatiefonds vind je hier.

Meer informatie over Bureau MORBidee vind je hier.

Op weg naar kindvriendelijk hospice

Ieder hospice krijgt bezoek van naasten van de gasten. Ook (klein-) kinderen kunnen hun (groot-) ouders komen bezoeken.
De afgelopen jaren helpt deMoppies.com medewerkers in het hospice om bezoekende kinderen te begeleiden bij het aanstaande verlies. Met behulp van de praktische handvatten van het kleurrijke Moppie-Zitje krijgen kinderen een welkom gevoel. Ook ouders weten dat hun kinderen welkom zijn.

Er zijn meer manieren om meer aandacht te besteden aan (ouders van) betrokken kinderen.
Samen met Rob Bruntink(*) stelde ik aandachtspunten op waarmee de kindvriendelijkheid van het hospice verhoogd kan worden.

 

Kinderen komen in het hospice vanwege hun zieke (groot-)ouder of andere naaste. Medewerkers van het hospice – zorgprofessionals én vrijwilligers – kunnen bijdragen aan het gevoel dat het kind welkom is, en kunnen mogelijk ook helpen in het leren omgaan met het aanstaande verlies. Het normaliseren van de dood is hierbij eveneens een belangrijke waarde.
Onlosmakelijk verbonden aan de bezoekende kinderen zijn hun ouders. Ook wanneer deze ouders de kinderen niet meenemen kun je als hospice indirect de kinderen begeleiden door ouders te helpen bij het bespreekbaar maken van de situatie rondom de dierbare.

Om vanuit het hospice een positieve bijdrage te leveren aan het bezoek en de betrokkenheid van kinderen bij het aanstaande verlies en zodoende een kindvriendelijk hospice te worden, hebben wij enkele aandachtspunten opgesteld. Hospices kunnen aan de hand daarvan bekijken of zij nog enige uitbreidingen en/of verbeteringen in hun zorg en beleid kunnen toevoegen. Het gaat om de volgende twaalf aandachtspunten:

 1. Welkom heten

Kinderen (0-18 jaar) zijn altijd welkom in het hospice om hun ernstig zieke familielid te bezoeken; hiervan wordt expliciet melding gemaakt in de brochures die het hospice gebruikt en op de website van het hospice. Er wordt aandacht aan hen besteed in het intakegesprek. Op die manier stimuleert het hospice het afscheid nemen tussen kind en gast/bewoner. Dit betekent ook dat het hospice actief voorkomt dat (klein)kinderen weggehouden worden bij het verlies van hun ouder, grootouder of andere naaste;

 1. Protocol

Kindvriendelijke hospices hebben een protocol waarin omschreven staat hoe zij (klein)kinderen van hun gasten ontvangen en begeleiden. In het protocol is tevens aandacht voor een begeleidingsaanbod richting ouders, die voor uitdagingen kunnen komen te staan om uitleg te geven aan hun kinderen over ziekte, (aanstaand) verlies en dood.

 1. Speelhoek

Voor jonge kinderen (3-12 jaar) is in het hospice een herkenbare speelhoek ingericht of beschikbaar. Deze speelhoek bevat diverse spelmaterialen, variërend van speelgoed tot knutselmateriaal en kinderboeken. Ook is er in het hospice een tv/dvd of laptop/tablet beschikbaar met een aanbod van computerspellen en toegang tot internet. Kinderen kunnen gebruikmaken van wifi. Er is een aanbod van kinder- en jeugdfilms (via streamingdiensten of dvd);

 1. Recht op informatie

Kinderen hebben recht op informatie. Hospicemedewerkers zijn in staat op voor kinderen begrijpelijke wijze te vertellen wat er gebeurt in het hospice en geven, in overleg met de ouders, informatie over de zieke dierbare aan het kind (als de ouders dat zelf nog niet hebben gedaan). Tijdens deze, ook voor het kind, ingrijpende periode kan het zijn dat alle informatie niet meteen volledig begrepen wordt. Bovendien komt er vaak veel nieuwe informatie tegelijkertijd binnen waardoor niet alles onthouden wordt. Hospicemedewerkers zijn zich er dus bewust van dat zij bepaalde informatie soms meerdere keren moeten geven. Ook kunnen zij een voor kinderen begrijpelijke informatiebrochure meegeven die (eventueel thuis) op een later tijdstip – al dan niet met andere gezinsleden – nog eens rustig samen doorgenomen kan worden.
In relatie tot deze communicatie zijn kindvriendelijke hospices bekend met de eigenheid die communicatie met gezinnen met een niet-westerse achtergrond met zich meebrengt Hoewel álle communicatie natuurlijk afgestemd wordt op de specifieke situatie en de daarbij betrokken personen, is het bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond mogelijk dat zij een andere kijk op lijden, ziekte en dood hebben dan in de westerse cultuur gebruikelijk is. Dit stelt extra eisen aan de communicatievaardigheden van hospicemedewerkers;

 1. Voorlichtingsproducten

Wat het besef over ziekte en dood betreft, zijn er diverse te onderscheiden leeftijdsgroepen:
– Baby’s en peuters (0-3 jaar)
– Kleuters (3-6 jaar)
– Kinderen in de onderbouw (7-9 jaar)
– Kinderen in de bovenbouw (9-12 jaar)
– Pubers (12 jaar en ouder)
In een kindvriendelijk hospice zijn voor deze verschillende leeftijdsgroepen speciale voorlichtingsproducten beschikbaar (zoals filmpjes op de iPad of (strip- of woorden-)boekjes). Door ouders/hospicemedewerkers kunnen deze worden ingezet om kinderen te vertellen over de ziekte en het aanstaande overlijden van hun dierbare. Als voorbeeld kunnen deze brochures van deMoppies.com en Bureau MORBidee dienen. Voor hospices zijn speciale pakketten samengesteld. Bovendien staan er links op de website van deMoppies.com voor meer informatie en mogelijkheden;

 1. Contactpersoon voor kinderen en ouders

In ieder hospice is minimaal één contactpersoon aangewezen die als een soort ‘aandachtsvelder/coördinator kindvriendelijkheid’ fungeert. Deze persoon is de primaire contactpersoon voor de ouders als zij vragen hebben over de omgang met hun kind, in relatie tot de ziekte en aanstaande dood van de hospicegast. Ook is deze persoon het aanspreekpunt voor de kinderen. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de deskundigheid van hospicemedewerkers. De taken kunnen liggen bij de coördinator van het hospice, maar even goed bij een verpleegkundige, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of externe expert;

 1. Scholing voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals in het kindvriendelijke hospice zijn geschoold in/bekend met het besef van kinderen t.a.v. dood en ongeneeslijke ziekten en beschikken over de kennis van de gangbare reactiepatronen van kinderen m.b.t. deze thema’s. Zij weten hoe zij kinderen en ouders kunnen voorlichten over dood en ongeneeslijke ziekten en weten hoe aan de psychologische en emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen. Herhaling van deze scholing – bijvoorbeeld eens per jaar – is een pré;

 1. Scholing voor vrijwilligers

Ook vrijwilligers in het hospice weten hoe zij ouders en kinderen kunnen ondersteunen bij dood en ongeneeslijke ziekten. Zij hebben daarvoor eveneens een scholing gevolgd;

 1. Deskundigheid

Wanneer ouders vragen hebben over hoe zij hun kinderen kunnen meenemen in de ontwikkelingen van hun ernstig zieke familielid zijn alle hospicemedewerkers (zorgprofessionals én vrijwilligers) op de hoogte van het bestaan van de contactpersoon (‘aandachtsvelder/coördinator kindvriendelijkheid’), de beschikbare materialen en het protocol voor de ontvangst en begeleiding van kinderen in het hospice;

 1. Registratie

Kindvriendelijke hospices noteren de aandacht en zorg voor (klein-)kinderen in het zorgverslag/dossier dat per gast gebruikt wordt;

 1. Voorlichting over de dood

Hospices, in feite expertisecentra bij uitstek als het gaat om het sterven, geven ook op hun website voorlichting over de dood aan gezinnen met (jonge) kinderen. Zodoende kunnen zij ook gezinnen en kinderen helpen die niet bij hen over de drempel komen;

 1. Sociale kaart

Kindvriendelijke hospices zijn bekend met de sociale kaart op gebied van de begeleiding van kinderen rondom rouw en verliesverwerking in de eigen stad of nabije omgeving. Zij kunnen ouders desgewenst verwijzen naar deskundige hulpverleners als de ouders zich zorgen maken over de impact van het (aanstaande) verlies op hun kind. Op de website van Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg staat een link met zorg in uw buurt.

(*) Rob Bruntink  schrijft als journalist over palliatieve zorg, hospicezorg en uitvaartzorg. Daarnaast is hij, samen met Mariska Overman, initiatiefnemer van Bureau MORBidee waarmee de dood bespreekbaar(der) gemaakt wordt.

 

Kinderen krijgen vroeg of laat met verlies te maken. Ervaring leert dat het onze taak als volwassenen is om kinderen te betrekken bij verlies. Met praktische handvatten wil ik binnen de palliatieve zorg zorgverleners en ouders graag helpen om kinderen en het gezin op een eenvoudige manier te betrekken en begeleiden bij (aanstaand) verlies.

Meedenken over mogelijkheden binnen jouw organisatie doe ik graag. Neem hier contact op, dan denk ik met je mee.

Ongeneeslijk zieke ouder en het kind

Hoe begeleid je als ouders je kind, wanneer jij of je partner door ziekte komt te overlijden? En waar haal je de informatie vandaan dit zo goed mogelijk te doen?

Student Fleur Sterk deed, namens Hogeschool Amsterdam, onderzoek in opdracht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg en deMoppies.com.

Met als doel erachter te komen wat ouders die komen te overlijden (of hun partner) nodig hebben aan informatie, kennis en tools om hun kind tussen de 3 en 12 jaar te kunnen begeleiden tijdens dit proces.

Uit het onderzoek blijkt dat het voor ouders moeilijk kan zijn om over ernstige ziekte en de gevolgen daarvan te praten met hun kinderen. Hoe moet je zo’n gesprek beginnen en op welke manier moet je de dingen uitleggen? Ouders voelen zich vaak handelingsonbekwaam. Bovendien wordt veelal gedacht dat je kinderen beschermt door niet over verdrietige zaken te praten. Maar kinderen voelen feilloos aan dat er iets aan de hand is. Zolang zij geen informatie krijgen gaan ze zelf invullen wat ze denken dat er aan de hand is. Dit is vaak veel beangstigender dan betrokken te worden bij de situatie.

Fleur Sterk heeft literatuuronderzoek gedaan en veldonderzoek. Tijdens het veldonderzoek zijn er zes verschillende respondenten geïnterviewd, namelijk twee ouders die hun partner zijn verloren, op het moment dat zij jonge kinderen hadden, twee kinderen die op jonge leeftijd een ouder zijn verloren en twee professionals die gespecialiseerd zijn in kinderen en rouw.

Zowel de ouders, als de kinderen, als de professionals, hebben benadrukt dat het van belang is het kind te betrekken bij het proces van de zieke ouder. Ook blijkt uit literatuurstudie hoe belangrijk dit is. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de verschillende leeftijds- en ontwikkelingsfasen van een kind.

Een ouder kent zijn of haar kind altijd het best en moet kunnen vertrouwen op zijn of haar intuïtie.

Er is een speciale webpagina gemaakt waar de uitkomsten van het onderzoek samengevat worden in een goed leesbaar en praktisch overzicht. Hiermee wordt een eerste stap gezet voor een laagdrempelige manier van hulpverlening.

GA HIER NAAR DE PAGINA VOOR OUDERS

Dankjewel Fleur voor dit waardevolle handvat voor zowel ouders als hulpverleners!

Wil je meer lezen over hoe zorgverleners (ouders van) betrokken kinderen binnen de palliatieve zorg kunnen begeleiden?

GA HIER NAAR DE PAGINA VOOR ZORGVERLENERS

Betrokken kinderen begeleiden binnen de palliatieve zorg.

Hoe kun jij als zorgverlener betrokken kinderen begeleiden waarvan een ouder ongeneeslijk ziek is?

Het afgelopen half jaar hebben een aantal studenten van Hogeschool Saxion onderzoek gedaan onder de noemer Smart Solutions.

Zowel bij mij vanuit deMoppies.com als bij Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg werd steeds duidelijker dat er grote vraag is naar informatie voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg over het begeleiden van betrokken kinderen.

Er is wel informatie beschikbaar maar deze is versnipperd en moeilijk vindbaar.

Studenten Nadia de Bruin, Clarissa Franciolus, Lisa Diekman, Noa de Heer, Anouk Nijhuis en Babette Zwijnenberg stelden daarom de volgende onderzoeksvraag op;

“Op welke wijze kan een webpagina ingericht worden waarop zorgverleners, werkzaam in de palliatieve zorg, Evidence Based Practice-informatie kunnen verkrijgen over het ondersteunen van ouders en kinderen (3-12 jaar) bij het verlies- en rouwproces van een ongeneeslijk zieke ouder?”

Zij hebben literatuuronderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met verpleegkundigen, verzorgenden, een kindertherapeute, hoofd palliatieve zorg Nederland en een ervaringsdeskundige. Uit de gesprekken bleek dat verschillende zorgverleners informatie missen over het begeleiden van kinderen rondom het verlies- en rouwproces van een ouder.

Zorgverleners voelen zich handelingsverlegen en weten niet waar ze moeten beginnen met zoeken naar passende interventies op dit gebied. Meestal bestaan er geen protocollen en richtlijnen vanuit de organisatie omtrent het begeleiden en ondersteunen van ouders en kinderen. Ook worden op dit moment verpleegkundigen of verzorgenden weinig opgeleid om kinderen in deze situaties te betrekken of begeleiden.

INFORMATIEPAGINA

De studenten hebben een overzicht gemaakt van wat er per leeftijdsfase speelt rondom verlies.

Daarnaast hebben zij een aantal methodes op een rijtje gezet om kinderen en ouders te kunnen adviseren en begeleiden.

De gemaakte webpagina is een eerste stap. Een webpagina als deze moet aan nogal wat eisen voldoen. De focus lag nu voornamelijk bij het onderzoek naar de benodigde informatie voor de zorgverleners binnen de palliatieve zorg. Deze informatie is gebundeld op de webpagina.

Zoals het nu lijkt neemt een volgende groep studenten het stokje over en gaat aan de slag met de aanbevelingen van deze groep om verder te bouwen aan een de informatiepagina om deze beter aan te laten sluiten bij de gestelde eisen.

Stap voor stap geven we samen kleur en steun aan betrokken kinderen en ouders binnen de palliatieve zorg.

Ik wil de Hogeschool Saxion, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg en deze groep Smart Solution-studenten hartelijk bedanken voor hun inzet, het meedenken en het bouwen aan deze mogelijkheid.

Ben je ook benieuwd naar de pagina met informatie voor ouders van kinderen die een ouder gaan verliezen? Kijk dan op de informatiepagina ‘Een ongeneeslijk zieke ouder’ van Fleur Sterk (Hogeschool Amsterdam)

Interview door Careboxcompany

Op de site van CareBoxCompany staan verschillende blogs over ondersteuning van mantelzorgers binnen de palliatieve zorg thuis.

Ook hier komt steeds meer aandacht voor de betrokken kinderen.

In het kader daarvan ben ik geïnterviewd omdat deMoppies.com ook praktische handvatten en informatie biedt aan (ouders van) kinderen die betrokken zijn binnen de palliatieve zorg.

Je leest het interview hier.

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden om betrokken kinderen te begeleiden binnen de palliatieve zorg neem dan hier contact op of mail info@demoppies.com.

Ik ga graag met je in gesprek!

Miranda Smit-van Keulen

Op weg naar kindvriendelijke hospices

Op weg naar kindvriendelijke hospices

Wanneer (klein-)kinderen in hospices op bezoek komen bij een dierbare willen medewerkers hen graag op een goede manier begeleiden. Op welke manier kan dit het beste gedaan worden? Oftewel; Hoe kan een hospice een kindvriendelijk hospice worden? Miranda Smit-van Keulen (deMoppies.com) en Rob Bruntink (Bureau MORBidee) hebben een aantal aandachtspunten opgesteld die de ‘kindvriendelijkheid’ van het hospice kunnen helpen verhogen.

Door Miranda Smit-van Keulen en Rob Bruntink

Uitgangspunt is de vaststelling dat ieder hospice óók kinderen op bezoek krijgt. Zij komen voor een ouder, grootouder of andere naaste. Medewerkers van het hospice – zorgprofessionals én vrijwilligers – kunnen bijdragen aan het gevoel dat het kind welkom is, en kunnen mogelijk ook helpen in het leren omgaan met het aanstaande verlies. Het normaliseren van de dood is hierbij eveneens een belangrijke waarde.

Onlosmakelijk verbonden aan de bezoekende kinderen zijn hun ouders. Ook wanneer deze ouders de kinderen niet meenemen kun je als hospice indirect de kinderen begeleiden door ouders te helpen bij het bespreekbaar maken van de situatie rondom de dierbare.

Om vanuit het hospice een positieve bijdrage te leveren aan het bezoek en de betrokkenheid van het kind bij het aanstaande verlies, hebben wij enkele aandachtspunten opgesteld. Hospices kunnen aan de hand daarvan bekijken of zij nog enige uitbreidingen en/of verbeteringen in hun zorg en beleid kunnen toevoegen.

Het gaat om de volgende twaalf aandachtspunten:

1. Kinderen (0-18 jaar) zijn altijd welkom in het hospice om hun ernstig zieke familielid te bezoeken; hiervan wordt expliciet melding gemaakt in de brochures die het hospice gebruikt en op de website van het hospice. Er wordt aandacht aan hen besteed in het intakegesprek. Op die manier stimuleert het hospice het afscheid nemen tussen kind en gast/bewoner. Dit betekent ook dat het hospice actief voorkomt dat (klein)kinderen weggehouden worden bij het verlies van hun ouder, grootouder of andere naaste;

2. Hospices hebben een protocol waarin omschreven staat hoe zij (klein)kinderen van hun gasten ontvangen en begeleiden. In het protocol is tevens aandacht voor een begeleidingsaanbod richting ouders, die voor uitdagingen kunnen komen te staan om uitleg te geven aan hun kinderen over ziekte, (aanstaand) verlies en dood.

3.Voor jonge kinderen (3-12 jaar) is in het hospice een herkenbare speelhoek ingericht of beschikbaar. Deze speelhoek bevat diverse spelmaterialen, variërend van speelgoed tot knutselmateriaal en kinderboeken. Ook is er in het hospice een tv/dvd of laptop/tablet beschikbaar met een aanbod van computerspellen en toegang tot internet. Kinderen kunnen gebruikmaken van wifi. Er is een aanbod van kinder- en jeugdfilms (via streamingdiensten of dvd);

4. Kinderen hebben recht op informatie. Hospicemedewerkers zijn in staat op voor kinderen begrijpelijke wijze te vertellen wat er gebeurt in het hospice en geven, in overleg met de ouders, informatie over de zieke dierbare aan het kind (als de ouders dat zelf nog niet hebben gedaan). Tijdens deze, ook voor het kind, ingrijpende periode kan het zijn dat alle informatie niet meteen volledig begrepen wordt. Bovendien komt er vaak veel nieuwe informatie tegelijkertijd binnen waardoor niet alles onthouden wordt. Hospicemedewerkers zijn zich er dus bewust van dat zij bepaalde informatie soms meerdere keren moeten geven. Ook kunnen zij een voor kinderen begrijpelijke informatiebrochure meegeven die (eventueel thuis) op een later tijdstip – al dan niet met andere gezinsleden – nog eens rustig samen doorgenomen kan worden.

In relatie tot deze communicatie zijn hospices bekend met de eigenheid die communicatie met gezinnen met een niet-westerse achtergrond met zich meebrengt Hoewel álle communicatie natuurlijk afgestemd wordt op de specifieke situatie en de daarbij betrokken personen, is het bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond mogelijk dat zij een andere kijk op lijden, ziekte en dood hebben dan in de westerse cultuur gebruikelijk is. Dit stelt extra eisen aan de communicatievaardigheden van hospicemedewerkers;

5. Wat het besef over ziekte en dood betreft, zijn er diverse te onderscheiden leeftijdsgroepen:

– Baby’s en peuters (0-3 jaar)

– Kleuters (3-6 jaar)

– Kinderen in de onderbouw (7-9 jaar)

– Kinderen in de bovenbouw (9-12 jaar)

– Pubers (12 jaar en ouder)

Voor deze verschillende leeftijdsgroepen zijn speciale voorlichtingsproducten beschikbaar (zoals filmpjes op de iPad of (strip- of woorden-)boekjes) in het hospice. Door ouders/hospicemedewerkers kunnen deze worden ingezet om kinderen te vertellen over de ziekte en het aanstaande overlijden van hun dierbare;

6. In ieder hospice is minimaal één contactpersoon aangewezen die als een soort ‘aandachtsvelder/coördinator kindvriendelijkheid’ fungeert. Deze persoon is de primaire contactpersoon voor de ouders als zij vragen hebben over de omgang met hun kind, in relatie tot de ziekte en aanstaande dood van de hospicegast. Ook is deze persoon het aanspreekpunt voor de kinderen. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de deskundigheid van hospicemedewerkers. De taken kunnen liggen bij de coördinator van het hospice, maar even goed bij een verpleegkundige, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of externe expert;

7. Zorgprofessionals in het hospice zijn geschoold in/bekend met het besef van kinderen t.a.v. dood en ongeneeslijke ziekten en beschikken over de kennis van de gangbare reactiepatronen van kinderen m.b.t. deze thema’s. Zij weten hoe zij kinderen en ouders kunnen voorlichten over dood en ongeneeslijke ziekten en weten hoe aan de psychologische en emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen. Herhaling van deze scholing – bijvoorbeeld eens per jaar – is een pré;

8. Ook vrijwilligers in het hospice weten hoe zij ouders en kinderen kunnen ondersteunen bij dood en ongeneeslijke ziekten. Zij hebben daarvoor eveneens een scholing gevolgd;

9. Wanneer ouders vragen hebben over hoe zij hun kinderen kunnen meenemen in de ontwikkelingen van hun ernstig zieke familielid zijn alle hospicemedewerkers (zorgprofessionals én vrijwilligers) op de hoogte van de contactpersoon (‘aandachtsvelder/coördinator kindvriendelijkheid’), de beschikbare materialen en het protocol voor de ontvangst en begeleiding van kinderen in het hospice.  

10. Hospices noteren de aandacht en zorg voor (klein)kinderen in het zorgverslag/dossier dat per gast gebruikt wordt;

11. Hospices, in feite expertisecentra bij uitstek als het gaat om het sterven, geven ook op de website voorlichting over de dood aan gezinnen met (jonge) kinderen. Zij zijn bekend met het beschikbare voorlichtingsmateriaal.

12. Hospices zijn bekend met de sociale kaart op gebied van de begeleiding van kinderen rondom rouw en verliesverwerking in de eigen stad of nabije omgeving. Zij kunnen ouders desgewenst verwijzen naar deskundige hulpverleners als de ouders zich zorgen maken over de impact van het (aanstaande) verlies op hun kind.

(*) Miranda Smit-van Keulen heeft creatieve therapie gestudeerd en is initiatiefnemer van deMoppies.com, een concept dat kinderen steun geeft bij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden van een dierbare. Rob Bruntink is hoofdredacteur van Pallium en mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een advies- en communicatiebureau op gebied van het levenseinde.

Moppie-Zitje in Hospice De Regenboog Nunspeet

Donderdag 18 februari jl. mocht ik een Moppie-Zitje brengen naar Hospice De Regenboog in Nunspeet.

Ook hier komen regelmatig (klein-)kinderen op bezoek bij een gast in dit hospice. De aanwezigheid van bezoekende (klein-)kinderen aan een hospice geeft extra dimensie aan het werk van verpleegkundigen en vrijwilligers. De Regenboog geeft op verschillende manieren aandacht aan bezoekende (klein-)kinderen. Zo zijn er diverse boeken aanwezig die gelezen kunnen worden en herinneringsboekjes waarmee gewerkt kan worden.

Wanneer er gelegenheid is maakt een verpleegkundige met kinderen een moodboard. Uit tijdschriften worden teksten en plaatjes geknipt die passen bij de ernstig zieke (groot-)ouder, dit wordt op een canvasdoek geplakt.

De verpleegkundige geeft aan dat dit niet bij elk kind past. Daarnaast hebben kinderen in verschillende levensfasen andere vormen van aandacht en begeleiding nodig. De Regenboog richt zich daarom op de leeftijdsgroepen 4-10 jaar, tieners en pubers en jong-volwassenen. De aanwezige boeken sluiten aan bij deze verschillende leeftijdsgroepen.

Ook de ouders worden geïnformeerd en geholpen bij het begeleiden van hun kinderen. De boekjes ‘Jonge kinderen en de dood’ en het woordenboekje ‘Ernstig ziek’ van deMoppies.com dragen hier zeker aan bij.

Om nog meer praktische handvatten aan te bieden aan (ouders van) kinderen heeft De Regenboog het Moppie-Zitje aangeschaft. Dit zitje is onderdeel van het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’ dat ontwikkeld is door deMoppies.com.

Bij binnenkomst zien bezoekers in de gang meteen de twee kleurrijke Moppie-stoeltjes met bijbehorende Moppie-Kussens van olifant Molle en vlinder Missie staan. Dit geeft een welkom gevoel.

De verhalen van Olifant Molle en vlinder Missie staan op de achterkant van de kussens en in de bijbehorende Moppie-Map. Kinderen maken hiermee kennis met de Moppies. Door de knutselplaten en kleurplaten uit de map als praktische handvatten te gebruiken om mee te tekenen en knutselen kunnen gevoelens en verhalen van (klein-)kinderen gedeeld worden.

Ik ben blij dat het Moppie-Concept een aanvulling mag zijn op het materiaal en de informatie waarover De Regenboog kan beschikken om (klein-)kinderen te begeleiden bij het (aanstaand) verlies van een dierbare.

Samen kleur en steun geven aan kinderen in deze ingrijpende periode.

Wil jij ook (ouders van) kinderen kleur en steun geven bij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden binnen jouw organisatie?

Ik denk graag met je mee!

Geef je gegevens door op het contactformulier of mail naar info@demoppies.com. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Miranda Smit-van Keulen

deMoppies.com

Inventarisatie kindvriendelijkheid hospices

Wanneer (klein-)kinderen in hospices op bezoek komen bij een dierbare willen medewerkers hen graag op een goede manier begeleiden. Op welke manier kan dit het beste gedaan worden? Oftewel; Hoe kan een hospice een kindvriendelijk hospice worden?

Dit voorjaar start Miranda Smit-van Keulen van deMoppies.com samen met Rob Bruntink van Bureau MORBidee een onderzoek naar de kindvriendelijkheid van hospices. Centraal staat de vraag wat hospices doen om de (klein)kinderen van hun tijdelijke gasten welkom te heten. Hebben hospices expertise in huis om kinderen te begeleiden?

Medewerkers van het hospice – zorgprofessionals én vrijwilligers – kunnen bijdragen aan het gevoel dat het kind welkom is, en kunnen mogelijk ook helpen in het leren omgaan met het aanstaande verlies. Het normaliseren van de dood is hierbij eveneens een belangrijke waarde.

Onlosmakelijk verbonden aan de bezoekende kinderen zijn hun ouders. Ook wanneer deze ouders de kinderen niet meenemen kun je als hospice indirect de kinderen begeleiden door ouders te helpen bij het bespreekbaar maken van de situatie rondom de dierbare.

Er zijn voorbeelden bekend van hospices die speciale kinderhoekjes hebben, onder andere de speciale Moppie-Zitjes.

Of hospices die zich in hun voorlichtingsmaterialen (website, folders) expliciet op kinderen richten. Maar wat doen zij nog meer? deMoppies.com en Bureau MORBidee hopen daar dit jaar achter te komen, zodat goede voorbeelden extra aandacht kunnen krijgen.

Oproep aan hospicemedewerkers:

Om goede voorbeelden te verzamelen een oproep aan hospicemedewerkers om een aantal vragen te beantwoorden aan info@demoppies.com
Deze vragen zijn:

– op welke manier worden ouders ondersteund in de begeleiding van hun kinderen?
– waaruit bestaat de ‘kinderhoek’? (spellen, puzzels, boekjes, tablet, laptop, etc)
– op welke manier worden aandachtspunten t.a.v. de kinderen in het zorgdossier opgenomen?
– op welke manier worden zorgprofessionals en vrijwilligers geschoold in de omgang met kinderen?

Ervaringsverhalen zijn welkom via info@demoppies.com.

Voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg is er een speciaal pakket samengesteld. Het pakket voor ouders van jonge kinderen bevat de boekjes ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ en ’Ernstig ziek. Een woordenboekje voor kinderen’. Daarnaast bevat het pakketje, twee kleurplaten en een speciale flyer met meer informatie en links naar ondersteunende websites.

Door middel van ondersteuning met dit pakket help je als zorgprofessional ouders en hun jonge kinderen om gevoelens, verhalen en vragen rondom ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden te uiten en te delen met elkaar.

Je begeleidt hen om te leren omgaan met (aanstaand) verlies.

 • Miranda Smit-van Keulen heeft creatieve therapie gestudeerd en is initiatiefnemer van deMoppies.com, een concept dat kinderen steun geeft bij ingrijpende situaties. Rob Bruntink is hoofdredacteur van Pallium en mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een advies- en communicatiebureau op gebied van het levenseinde.

 

Kleur en steun voor kinderen in Hospice Heuvelrug

Ook in Hospice Heuvelrug (Zeist) komen regelmatig kinderen op bezoek, meestal zijn dit kleinkinderen van gasten. Binnen dit hospice is zelfs een speciaal project opgezet voor de begeleiding van deze kinderen. Een vrijwilliger, met als achtergrond beeldend begeleiden, doet allerlei creatieve activiteiten om met de kinderen vorm te geven aan gevoelens en verhalen.

Tijdens de herinrichting binnen het hospice, enige tijd geleden, is ook speciaal aandacht besteed aan de bezoekende kinderen. Spelletjes en kleurplaten die eerder ‘ergens lagen’ hebben nu een centrale plaats in de kast in de woonkamer.

In deze kast bleef nog een leeg vak over, laten daar nou precies de Kussens met Karakter van deMoppies.com in passen.

Het concept ‘Kind en Afscheid’ is speciaal ontwikkeld voor de begeleiding van kinderen bij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden.

De kleurrijke Kussens met Karakter, ondersteund door kleurplaten en knutselplaten uit de Moppie-Map geven ruimte om gevoelens en verhalen te uiten. Daarnaast geven de boekjes informatie aan ouders en kinderen over de dood, ernstige ziek en uitvaart.

Speciaal voor de palliatieve zorg is een pakket samengesteld om (ouders van) jonge kinderen te begeleiden binnen de palliatieve zorg.

Dit pakket bevat de boekjes ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ en ‘Ernstig ziek. Een woordenboekje voor kinderen’. Daarnaast bevat het pakketje, twee kleurplaten en een speciale flyer met meer informatie en links naar ondersteunende websites.

Samen hebben we gezocht naar de manier waarop de Moppies passen bij de visie en werkwijze van het hospice.

In verband met corona mocht ik het pakket deze keer niet zelf afleveren maar moest ik het in de hal achterlaten. Gelukkig zijn de Moppie-Kussens en de Moppie-Map met de boekjes op de juiste plek terecht gekomen.

Monuta Helpt heeft via het Mouta Helpt Donatiefonds dit pakket gesponsord.

WIL JIJ OOK KLEUR EN STEUN BIEDEN AAN (OUDERS VAN) KINDEREN IN JOUW HOSPICE? Kijk voor de mogelijkheden op de website van demoppies.com.

WIL JIJ OOK EEN DONATIE DOEN VOOR MEER KLEUR EN STEUN AAN KINDEREN IN EEN HOSPICE OF BINNEN DE PALLIATIEVE ZORG? Ga met elkaar in gesprek. Ik denk graag met jullie mee over de mogelijkheden. Neem contact op via info@demoppies.com

Laten we samen meer kleur en steun geven aan (ouders van) kinderen in de palliatieve zorg!

Miranda Smit-van Keulen

deMoppies.com