Wanneer kinderen te maken krijgen met verlies kun je je als ouder/verzorger zorgen maken. Het allerbelangrijkste is een aanwezige, steunende ouder en een veilige omgeving (familie, school etc.).

Bij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden is praten voor kinderen soms te moeilijk. Omdat ze nog geen woorden hebben voor hun gevoel. Omdat ouders zelf ook verdriet hebben en kinderen hun ouders willen beschermen. (Dit kan er ook de reden voor zijn dat kinderen hun verdriet heel anders uiten dan ze eigenlijk zouden willen.)

De Kussens met Karakter van de Moppies geven ruimte aan gevoelens, verhalen en vragen van kinderen. Het troostconcept geeft kleur, steun en troost bij afscheid.

Boekjes informeren ouders en kinderen over diverse onderwerpen rondom ernstige ziekte en overlijden.

SOMS IS ER MEER HULP NODIG

BOEKEN VOOR KINDEREN

In de Wolken geeft tips over boeken en brochures voor rouwende kinderen van diverse leeftijden

Koffertje Troost heeft een ruim assortiment aan (prenten)boeken voor elke leeftijd en situatie. Deze zijn overzichtelijk gesorteerd per categorie.

LOTGENOTENCONTACT

Als kind heb je vaak het gevoel dat je de enige bent die iets ingrijpends meemaakt. Delen van gevoelens met andere kinderen is dan niet altijd makkelijk. Lotgenotencontact brengt kinderen bij elkaar die eenzelfde soort afscheid hebben meegemaakt. Informeer in jouw omgeving naar de mogelijkheden.

JONGE HELDEN ” Jonge helden zijn kinderen en jongeren die iets heel verdrietigs meemaken. Deze website is voor Jonge Helden en iedereen in hun omgeving.”

ACHTER DE REGENBOOG ” We zijn er al 25 jaar voor kinderen en jongeren bij wie iemand dood is gegaan.”

MIJN MASKER AF ” Een plek vóór, dóór en over jongeren met verlies en hun omgeving .”

ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING

Als ouder kun je met een professional stil staan bij je zorgen en samen zoeken naar wat jou en je kind kan helpen. Wat kan jou als ouder helpen om ervoor te zorgen dat je kind niet vastloopt of dat je kind zijn gevoelens uit of leert delen.

Rouw- en verliesbegeleiders kunnen samen met een kind op zoek gaan naar wat kan helpen zodat het zich weer sterker voelt en lekkerder in zijn vel zit.

LAND VAN ROUW heeft een verwijsbestand met professionele rouwbegeleiders en verliesconsulenten die opgeleid zijn door Land van Rouw. (Voor volwassenen en kinderen) “We kiezen er bewust voor om alleen die mensen op de lijst (verwijsbestand) te zetten die we persoonlijk ontmoet hebben in onze opleiding.” landvanrouw.nl

Op de site van STEUN BIJ VERLIES staat een verwijsbestand voor hulpverleners in de buurt. steunbijverlies.nl

DIVERSE LINKS NAAR EXTRA STEUN:

STICHTING KIND EN ROUW ” voorlichtingsmateriaal voor ouders en kinderen over rouw”

KENNISCENTRUM KINDERPALLIATIEVE ZORG “Op deze website vindt u alle informatie over kinderpalliatieve zorg, de zorg aan kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin.”

DIVERSE LINKS NAAR ALGEMENE INFORMATIE RONDOM OVERLIJDEN:

UITVAART INFORMATIE HULPLIJN “Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en zorg.”

STEUN BIJ VERLIES “Emotionele en zakelijke hulp en advies bij rouw en verlies”