Wanneer een kind een ingrijpend verlies heeft meegemaakt kun je je als ouder/verzorger zorgen maken. Het allerbelangrijkste is een aanwezige, steunende ouder en een veilige omgeving (familie, school).

Bij ernstige ziekte en/of afscheid praten veel kinderen er niet over met hun vader of moeder, omdat die zelf ook verdriet hebben. Ze willen hun ouders niet nog verdrietiger (of boos) maken. Ook hebben kinderen vaak geen woorden voor datgene wat hen bezig houdt.

Het troostconcept van de Moppies geeft ruimte aan gevoelens, verhalen en vragen van kinderen. Het geeft kleur, steun en troost bij afscheid.

De boekjes informeren ouders en kinderen over diverse onderwerpen rondom ernstige ziekte en overlijden.

Soms is er meer hulp nodig.

OUDER/VERZORGER

Als ouder kun je met een professional stil staan bij je zorgen en samen zoeken naar wat jou en je kind kan helpen. Wat kan jou als ouder helpen om ervoor te zorgen dat je kind niet vastloopt of dat je kind zijn gevoelens uit of leert delen.

KIND

Als kind heb je vaak het gevoel dat je de enige bent die iets ingrijpends meemaakt. Delen van gevoelens met andere kinderen is dan niet altijd makkelijk.

Lotgenotencontact brengt kinderen bij elkaar die eenzelfde soort afscheid hebben meegemaakt. Informeer in jouw omgeving naar de mogelijkheden.

Rouw- en verliesbegeleiders kunnen samen met een kind op zoek gaan naar wat kan helpen zodat het zich weer sterker voelt en lekkerder in zijn vel zit.

Land van Rouw heeft een verwijsbestand met professionele rouwbegeleiders en verliesconsulenten die opgeleid zijn door Land van Rouw. (Voor volwassenen en kinderen) landvanrouw.nl

Op de site van Steun bij verlies staat ook een verwijsbestand voor hulpverleners in de buurt. steunbijverlies.nl

DIVERSE LINKS NAAR EXTRA STEUN BIJ AFSCHEID:

JONGE HELDEN ” Jonge helden zijn kinderen en jongeren die iets heel verdrietigs meemaken. Deze website is voor Jonge Helden en iedereen in hun omgeving.”

STICHTING KIND EN ROUW ” voorlichtingsmateriaal voor ouders en kinderen over rouw”

ACHTER DE REGENBOOG ” We zijn er al 25 jaar voor kinderen en jongeren bij wie iemand dood is gegaan.”

LAND VAN ROUW ” We kiezen er bewust voor om alleen die mensen op de lijst (verwijsbestand) te zetten die we persoonlijk ontmoet hebben in onze opleiding. “

MIJN MASKER AF ” Een plek vóór, dóór en over jongeren met verlies en hun omgeving .”

KINDERBOEKEN “In de Wolken geeft tips over boeken en brochures voor rouwende kinderen van diverse leeftijden”:

DIVERSE LINKS NAAR ALGEMENE INFORMATIE RONDOM OVERLIJDEN:

UITVAART INFORMATIE HULPLIJN “Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en zorg.”

STEUN BIJ VERLIES “Emotionele en zakelijke hulp en advies bij rouw en verlies”