fbpx

Kind en afscheid

KINDEREN

Bij ziekte en aanstaand overlijden krijgen kinderen de spanning en het verdriet van de volwassenen mee, ook als ze niet worden betrokken bij de situatie. Wanneer kinderen niet worden geïnformeerd gaan ze zelf bedenken wat er aan de hand kan zijn. Dit beeld is meestal angstiger dan de realiteit.

OUDERS

Veel ouders leven in een spagaat bij ziekte en aanstaand overlijden. De situatie is voor hen ook nieuw en de toekomst onbekend, ze hebben verdriet en maken zich zorgen. Daarnaast is de combinatie met de zorg voor het gezin pittig. En wat moet je zeggen tegen de kinderen als je het zelf ook niet weet?

ZORGPROFESSIONALS

Als zorgprofessional heb je een waardevolle rol naar (ouders van) kinderen toe.

  • Je kunt aan kinderen uitleggen waarom dingen gebeuren zoals ze gaan of zaken zijn zoals ze zijn.

Wanneer kinderen meer weten over de ernstige ziekte van hun dierbare, hoe er voor diegene gezorgd wordt, de eventuele hulpmiddelen die te zien zijn en wat men denkt dat er zou kunnen gebeuren kan bijvoorbeeld oma weer gewoon oma zijn.

  • Door middel van informatie en praktische handvatten help je kinderen bij de situatie te betrekken en ruimte te geven aan wat hen bezig houdt.

Met speelgoed kan bijvoorbeeld de situatie nagespeeld worden. Tekenen, schrijven en kleuren geven vorm aan de verhalen die ontstaan in deze situatie en wat dit met hen doet.

  • Ouders kun je helpen wanneer zij niet weten hoe de kinderen erbij te betrekken.

Informeren over hoe de kinderen te begeleiden bij ziekte en (aanstaand) overlijden werkt door binnen het gezin. Indirect help je daar dus ook de kinderen mee.

Geef aan dat kinderen erbij horen en dat de zieke graag zijn (klein-)kind zou willen zien.

BOEKJES

Het Moppie-Troostconcept is ontwikkeld om kleur en steun te geven aan (ouders van) kinderen. In samenwerking met Bureau MORBidee zijn verschillende boekjes gemaakt welke helpen met informeren en betrekken van kinderen bij de situatie.

Het groene boekje ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ geeft enkele algemene tips (waaronder ‘Niets zeggen is niet beter’ en ‘Een kind is nooit te jong om te beseffen wat er om hem/haar heen gebeurt’), maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.

Het blauwe boekje ‘Ernstig ziek’ omschrijft onder meer de begrippen ‘ongeneeslijk ziek’ en ‘palliatieve zorg’, maakt de verschillen duidelijk tussen een hospice en een ziekenhuis, geeft uitleg over de diverse professionals die bij de zorg betrokken kunnen zijn en legt uit wat de meest besproken medische beslissingen – euthanasie en palliatieve sedatie – zijn.

Als zorgprofessional kun je deze boekjes aan ouders geven om hen te helpen bij het betrekken van de kinderen bij de situatie.

PAKKETTEN

Voor kleur en steun aan kinderen die met afscheid te maken hebben zijn er pakketten samengesteld. Een pakket bestaat uit een Moppie-Kussen of Moppie-Troostdoekje van olifant Molle, vlinder Missie of giraf Miek. De boekjes ‘Ernstig ziek’ en ‘Jonge kinderen en de dood’ geven informatie en tips. Een bijpassend pakje zakdoekjes troost bij tranen. Twee kleurplaten met de Moppies geven rust en ontspanning.

BESTEL HIER DE BOEKJES OF PAKKETTEN

Naar dit mailadres wordt de factuur verstuurd
Prijzen zijn excl. verzendkosten. Er wordt een factuur gemaild. Na het betalen van deze facturen worden de producten verstuurd.

MOPPIE-ZITJE

FOTO: Arjan Baan

De aanwezigheid van (één van) de kleurrijke stoeltjes en kussens van het Moppie-Troostconcept laten (ouders van) kinderen meteen zien dat er voor hen een plekje is gecreëerd. Speelgoed, knuffelkussens en praktische handvatten liggen klaar, er is aandacht voor de gevoelens en verhalen van kinderen.

De vier Moppie-Stoeltjes hebben onder de zitting opbergmogelijkheid voor speelgoed, knutselspullen of spelletjes. Op elk stoeltje past een Moppie-Kussen met de afbeelding van een Moppie-Karakter. Deze karakters hebben elk hun eigen verhaal over de manier waarop de Moppies er voor de kinderen willen zijn.

Deze verhalen staan in de bijbehorende Moppie-Map. Kinderen maken kennis met de Moppies door deze verhalen zelf te lezen of te laten voorlezen door een ouder of medewerker van het hospice. De Moppie-Map bevat ook knutselplaten, kleurplaten, tips en informatie.

Ervaring leert dat kinderen zelf aanvoelen wat ze nodig hebben. Ze kunnen het heerlijk vinden om letterlijk steun te krijgen van één van de Moppie-Kussens, een kleurplaat te kleuren of een knutselplaat te maken. Wanneer alles bij elkaar ligt pakken de kinderen zelf wat ze nodig hebben, daar hoef je als medewerker weinig aan te doen.

Wanneer er echter tijd voor is kan het waardevol zijn om samen met een kind even aan tafel te gaan zitten met een kleurplaat of knutselplaat. Daarnaast kunnen de knutselplaten en kleurplaten ook meegegeven worden aan de ouders voor thuis. Samen bezig zijn geeft ruimte voor gesprekjes en vragen. Op deze manier geven de Moppies ook figuurlijk steun.

Het Moppie-Zitje kan op maat geleverd worden, passend bij de visie, werkwijze en ruimte van de organisatie. Op een eenvoudige manier geef je met dit totaalconcept aandacht en ruimte aan de gevoelens en verhalen van kinderen.

VRAAG HIER MEER INFORMATIE AAN

Naar dit mailadres wordt de informatie verstuurd