fbpx

Hospice

WELKOM

Geef ouders en kinderen die in het hospice op bezoek komen een welkom gevoel.

(Foto:Arjan Baan)

KINDEREN

Wanneer kinderen op bezoek komen in het hospice krijgen zij, vaak voor de eerste keer, te maken met ziekte en aanstaand overlijden. Kinderen krijgen de spanning en het verdriet van de volwassenen mee, ook als ze niet worden betrokken bij de zieke. Wanneer kinderen niet worden geïnformeerd gaan ze zelf bedenken wat er aan de hand kan zijn. Dit beeld is meestal angstiger dan de realiteit.

OUDERS

Voor veel ouders is het hospice een onbekende plek, het is vaak de eerste keer dat ze zo dichtbij met ziekte en overlijden te maken krijgen. Er komt veel nieuwe informatie op hen af. Ze hebben hun eigen verdriet en zorgen, daarnaast ligt ook de zorgtaak voor de zieke vaak zwaar op de schouders. In combinatie met de zorg voor het gezin kost dit veel energie.
En wat moet je zeggen tegen de kinderen als je het zelf ook niet weet?

ZORGPROFESSIONALS

Als medewerker in het hospice (verpleegkundige, vrijwilliger, coördinator) heb je een waardevolle rol bij de begeleiding van (ouders van) jonge kinderen.

Informeer ouders en jonge kinderen over de situatie; Waarom gebeuren de dingen zoals ze gaan of zijn de dingen zoals ze zijn? Wanneer kinderen meer weten over de ernstige ziekte van bijvoorbeeld opa, hoe er voor hem gezorgd wordt, de eventuele hulpmiddelen die rondom hem te zien zijn en wat men denkt dat er zou kunnen gebeuren kan opa weer gewoon opa zijn.

Informeer ouders over de manier waarop ze hun kinderen kunnen begeleiden bij ziekte en (aanstaand) overlijden. Dit werkt door binnen het gezin, indirect help je daar dus ook de kinderen mee.

Geef als medewerker ook aan dat kinderen welkom zijn en dat de zieke graag zijn (klein-)kind zou willen zien.

OUDERS EN KINDEREN INFORMEREN

Tijdens het intakegesprek kun je ouders van jonge kinderen informatie meegeven, bijvoorbeeld in de vorm van speciaal samengestelde pakket voor ouders van jonge kinderen.

Met dit pakket geef je ouders de kans om op een geschikt moment deze informatie nog eens rustig door te nemen.

Het pakket voor ouders van jonge kinderen bevat de boekjes ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ en ‘Ernstig ziek. Een woordenboekje voor kinderen’. Daarnaast bevat het pakketje, twee kleurplaten en een speciale flyer met meer informatie en links naar ondersteunende websites.

Het boekje ‘Jonge kinderen en de dood Tips voor ouders en verzorgers‘ geeft enkele algemene tips, maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.

Het boekje ‘Ernstig ziek’ bevat uitleg voor kinderen van 3-10/12 jaar over tal van begrippen die veelvuldig gebruikt worden bij de zorgverlening voor ernstig zieken.

De twee kleurplaten kunnen thuis samen met of door kinderen ingekleurd worden. Samen kleuren geeft verbinding en verhalen worden makkelijker gedeeld binnen het gezin. Het inkleuren van een kleurplaat geeft rust en troost aan kinderen.

Een waardevolle aanvulling is het boekje ‘Uitvaart’. (Ouders van) kinderen kunnen zich hiermee voorbereiden op wat komen gaat na het overlijden.

HET PAKKET HIER BESTELLEN

VORM GEVEN AAN GEVOELENS, VERHALEN EN VRAGEN

  • Wanneer kinderen vaker op bezoek komen in het hospice help je kinderen door praktische handvatten in huis te hebben om ruimte te geven aan wat hen bezig houdt.

Met speelgoed, een spelletje of knutselspullen kan een kind even zijn eigen gang gaan, terwijl ouders bij de zieke zijn. Ook kan bijvoorbeeld de situatie in het hospice nagespeeld worden. Tekenen, schrijven en kleuren kunnen een uitlaatklep en rustpunt zijn voor kinderen. Ook geeft het mogelijk uiting aan de verhalen die kinderen meemaken in het hospice en wat dit met hen doet.

Om kinderen te begeleiden bij deze ingrijpende situatie en hen erbij te betrekken is het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’ ontwikkeld. Kleurrijke en troostrijke producten, ondersteund door knutselplaten, kleurplaten en boekjes; Kleur, steun en troost bij afscheid.

Het Moppie-zitje wordt al in verschillende hospices gebruikt. De aanwezigheid van de kleurrijke stoeltjes en kussens van het Moppie-Troostconcept in het hospice laten (ouders van) kinderen meteen zien dat er voor hen een plekje is gecreëerd. Speelgoed, knuffelkussens en praktische handvatten liggen klaar, dit geeft een welkom gevoel. Aandacht en een welkom gevoel kunnen de drempel verlagen om de kinderen mee te nemen.

De vier Moppie-Stoeltjes hebben onder de zitting (klepdeksel) opbergmogelijkheid voor speelgoed, knutselspullen of spelletjes. Op elk stoeltje past een Moppie-Kussen met de afbeelding van een Moppie-Karakter. Deze karakters hebben elk hun eigen verhaal over de manier waarop de Moppies er voor de kinderen willen zijn.

Deze verhalen staan in de bijbehorende Moppie-Map. Kinderen maken kennis met de Moppies door deze verhalen zelf te lezen of te laten voorlezen door een ouder of medewerker van het hospice. De Moppie-Map bevat ook knutselplaten, kleurplaten, tips en informatie.

De stoeltjes zijn makkelijk te verplaatsen naar bijvoorbeeld de kamer van één van de gasten. (Klein-)kinderen kunnen dan op de kamer spelen terwijl volwassenen met elkaar in gesprek zijn of waken bij de zieke.

Ervaring leert dat kinderen zelf aanvoelen wat ze nodig hebben. Ze kunnen het heerlijk vinden om letterlijk steun te krijgen van één van de Moppie-Kussens, een kleurplaat te kleuren of een knutselplaat te maken. Wanneer alles bij elkaar ligt pakken de kinderen zelf wat ze nodig hebben, daar hoef je als medewerker weinig aan te doen. Daarnaast kunnen de knutselplaten en kleurplaten ook meegegeven worden aan de ouders voor thuis. Samen bezig zijn geeft ruimte voor gesprekjes en vragen. Op deze manier geven de Moppies ook figuurlijk steun.

Wanneer je als medewerker in het hospice even tijd hebt kan het waardevol zijn om samen met een kind aan tafel te gaan zitten met een kleurplaat of knutselplaat. De kamer van de zieke krijgt extra kleur met bijvoorbeeld de versierde vlinders op stokjes of aan de muur. Ook geef je al doende de mogelijkheid om vragen te stellen of een gesprekje aan te gaan.

Er gebeurt van alles in de hoofden van kinderen en dat hoeft niet altijd te kloppen. Geef kinderen de ruimte zich te uiten. Vraag wat ze zelf weten over ziekte en dood. Juist tijdens het kleuren en knutselen kan heel goed gepraat worden.

Boekjes voor kinderen

BOEKJES

Het Moppie-Troostconcept is ontwikkeld om kleur en steun te geven aan (ouders van) kinderen. Om ouders en kinderen te informeren en betrekken bij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden zijn, in samenwerking met Bureau MORBidee, verschillende boekjes gemaakt.

*Het blauwe boekje ‘Ernstig ziek’ omschrijft onder meer de begrippen ‘ongeneeslijk ziek’ en ‘palliatieve zorg’, maakt de verschillen duidelijk tussen een hospice en een ziekenhuis, geeft uitleg over de diverse professionals die bij de zorg betrokken kunnen zijn en legt uit wat de meest besproken medische beslissingen – euthanasie en palliatieve sedatie – zijn.

*Het paarse boekje ‘Uitvaart’ is een woordenboekje met beschrijving van onder meer de begrippen ‘nabestaande’ en ‘uitvaartverzorger’. Ook vertelt het over begraven en cremeren en geeft een korte uitleg over ‘ritueel, ‘rouw’ en ‘herinnering’.

* Het groene boekje ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ geeft enkele algemene tips (waaronder ‘Niets zeggen is niet beter’ en ‘Een kind is nooit te jong om te beseffen wat er om hem/haar heen gebeurt’), maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.

BESTEL HIER DE BOEKJES

Naar dit mailadres wordt de informatie verstuurd

HET MOPPIE-TROOSTCONCEPT IN JOUW HOSPICE

Op een eenvoudige manier geef je met dit totaalconcept aandacht en ruimte aan de gevoelens en verhalen van kinderen. Het Troostconcept is op verschillende manieren toe te passen in het hospice, afhankelijk van de ruimte, visie en werkwijze. Er kan een keuze gemaakt worden voor het complete Moppie-Zitje of één of meer van de Moppie-Kussens (incl. bijbehorende Moppie-Map) zonder de Moppie-Stoeltjes. Ook kan er gekozen worden voor een Moppie-Zitje met twee stoeltjes (inclusief vier of twee van de Moppie-Kussens).

HET MOPPIE-TROOSTCONCEPT OP MAAT PASSEND BIJ DE VISIE, WERKWIJZE EN BESCHIKBARE RUIMTE VAN HET HOSPICE.

Kies voor het Moppie-Zitje met vier Moppie-Stoeltjes en Moppie-Kussens,
inclusief Moppie-Map.
Moppie-Stoeltje geel en oranje met kussen olifant vlinder draak giraf
Kies voor twee Moppie-Stoeltjes met twee tot vier Moppie-Kussens, incl. Moppie-Map.
Kies voor twee of meer Moppie-Kussens inclusief Moppie-Map over alle gekozen Moppies

VRAAG HIER MEER INFORMATIE AAN OVER DE MOGELIJKHEDEN EN DE PRIJZEN VAN DEMOPPIES.COM

DONATIE MOPPIE-CONCEPT AAN PALLIATIEVE ZORG

Monuta Helpt biedt financiële ondersteuning voor het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’. Via de Moppies.com mag ik zorgverleners helpen bij de aanvraag voor een financiële donatie voor het Moppie-Concept. Geef je gegevens door via ‘Contact‘ en ik ga graag met je in gesprek. Lees hier meer.

Geef ook kleur en troost aan (ouders van) kinderen in het hospice. Ik ga graag met je in gesprek over de mogelijkheden die passen bij de visie en werkwijze van jouw hospice.

Mail naar info@demoppies.com of maak gebruik van het contactformulier.