WELKOM

Geef ouders en kinderen die in het hospice op bezoek komen een welkom gevoel.

(Foto:Arjan Baan)

KINDEREN

Wanneer kinderen op bezoek komen in het hospice krijgen zij, vaak voor de eerste keer, te maken met ziekte en aanstaand overlijden. Kinderen krijgen de spanning en het verdriet van de volwassenen mee, ook als ze niet worden betrokken bij de zieke. Wanneer kinderen niet worden geïnformeerd gaan ze zelf bedenken wat er aan de hand kan zijn. Dit beeld is meestal angstiger dan de realiteit.

OUDERS

Voor veel ouders is het hospice een onbekende plek. Ze hebben hun eigen verdriet en zorgen, het is vaak de eerste keer dat ze zo dichtbij met ziekte en overlijden te maken krijgen. Daarnaast is de combinatie met de zorg voor het eigen gezin pittig.
En wat moet je zeggen tegen de kinderen als je het zelf ook niet weet?

ZORGPROFESSIONALS

Als medewerker in het hospice heb je een waardevolle rol naar kinderen en ouders toe.

  • Je kunt aan kinderen uitleggen waarom dingen gebeuren zoals ze gaan of zaken zijn zoals ze zijn.

Wanneer kinderen meer weten over de ernstige ziekte van bijvoorbeeld opa, hoe er voor hem gezorgd wordt, de eventuele hulpmiddelen die rondom hem te zien zijn en wat men denkt dat er zou kunnen gebeuren kan opa weer gewoon opa zijn.

  • Wanneer kinderen vaker langs komen help je kinderen door praktische handvatten in huis te hebben om ruimte te geven aan wat hen bezig houdt.

Met speelgoed, een spelletje of knutselspullen kan een kind even zijn eigen gang gaan, terwijl ouders bij de zieke zijn. Ook kan bijvoorbeeld de situatie in het hospice nagespeeld worden. Tekenen, schrijven en kleuren kunnen een uitlaatklep en rustpunt zijn voor kinderen. Ook geeft het mogelijk uiting aan de verhalen die kinderen meemaken in het hospice en wat dit met hen doet.

  • Ouders kun je helpen wanneer zij de kinderen niet mee (durven) nemen.

Informeren over hoe de kinderen te begeleiden bij ziekte en (aanstaand) overlijden werkt door binnen het gezin. Indirect help je daar dus ook de kinderen mee. Tijdens het intakegesprek kun je ouders van jonge kinderen informatie mee geven, bijvoorbeeld in de vorm van een boekje*. Je kunt de informatie ook geven wanneer ouders of opa/oma tijdens het verblijf vragen hoe zij de (klein-)kinderen bij de situatie kunnen betrekken of begeleiden. Wanneer het hospice beschikt over een waakmand kunnen ouders dergelijke informatie ook inkijken. Wanneer er behoefte aan is kunnen dergelijke boekjes ook meegegeven worden. Er komt veel nieuwe informatie op de zieke en naasten af. Met een boekje kan men de informatie nog eens rustig nalezen.

Geef aan dat kinderen welkom zijn en dat de zieke graag zijn (klein-)kind zou willen zien.

BOEKJES

Het Moppie-Troostconcept is ontwikkeld om kleur en steun te geven aan (ouders van) kinderen. In samenwerking met Bureau MORBidee zijn verschillende boekjes gemaakt welke helpen met informeren en betrekken van kinderen bij de situatie.

* Het groene boekje ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ geeft enkele algemene tips (waaronder ‘Niets zeggen is niet beter’ en ‘Een kind is nooit te jong om te beseffen wat er om hem/haar heen gebeurt’), maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.

*Het blauwe boekje ‘Ernstig ziek’ omschrijft onder meer de begrippen ‘ongeneeslijk ziek’ en ‘palliatieve zorg’, maakt de verschillen duidelijk tussen een hospice en een ziekenhuis, geeft uitleg over de diverse professionals die bij de zorg betrokken kunnen zijn en legt uit wat de meest besproken medische beslissingen – euthanasie en palliatieve sedatie – zijn.

Als zorgprofessional kun je deze boekjes aan ouders geven om hen te helpen bij het betrekken van de kinderen bij de situatie.

BESTEL HIER DE BOEKJES IN DE WINKEL

BESTEL HIER DE BOEKJES OP FACTUUR

HET MOPPIE-TROOSTCONCEPT

De aanwezigheid van de kleurrijke stoeltjes en kussens van het Moppie-Troostconcept in het hospice laten (ouders van) kinderen meteen zien dat er voor hen een plekje is gecreëerd. Speelgoed, knuffelkussens en praktische handvatten liggen klaar, dit geeft een welkom gevoel. Aandacht en een welkom gevoel kunnen de drempel verlagen om de kinderen mee te nemen.

De vier Moppie-Stoeltjes hebben onder de zitting opbergmogelijkheid voor speelgoed, knutselspullen of spelletjes. Op elk stoeltje past een Moppie-Kussen met de afbeelding van een Moppie-Karakter. Deze karakters hebben elk hun eigen verhaal over de manier waarop de Moppies er voor de kinderen willen zijn.

Deze verhalen staan in de bijbehorende Moppie-Map. Kinderen maken kennis met de Moppies door deze verhalen zelf te lezen of te laten voorlezen door een ouder of medewerker van het hospice. De Moppie-Map bevat ook knutselplaten, kleurplaten, tips en informatie.

Ervaring leert dat kinderen zelf aanvoelen wat ze nodig hebben. Ze kunnen het heerlijk vinden om letterlijk steun te krijgen van één van de Moppie-Kussens, een kleurplaat te kleuren of een knutselplaat te maken. Wanneer alles bij elkaar ligt pakken de kinderen zelf wat ze nodig hebben, daar hoef je als medewerker weinig aan te doen. Daarnaast kunnen de knutselplaten en kleurplaten ook meegegeven worden aan de ouders voor thuis. Samen bezig zijn geeft ruimte voor gesprekjes en vragen. Op deze manier geven de Moppies ook figuurlijk steun.

Wanneer er in het hospice tijd voor is kan het waardevol zijn om samen met een kind even aan tafel te gaan zitten met een kleurplaat of knutselplaat. De kamer van de zieke krijgt extra kleur met bijvoorbeeld de versierde vlinders op stokjes of aan de muur.

Op een eenvoudige manier geef je met dit totaalconcept aandacht en ruimte aan de gevoelens en verhalen van kinderen. Het Troostconcept is op verschillende manieren toe te passen in het hospice, afhankelijk van de ruimte en visie. Er kan een keuze gemaakt worden voor de Moppie-Kussens (incl. bijbehorende Moppie-Map) met of zonder de Moppie-Stoeltjes. Ook kan er gekozen worden voor twee van de Moppies, in plaats van vier.

BESTEL HIER DE PRODUCTEN VAN HET MOPPIE-TROOSTCONCEPT

HET MOPPIE-TROOSTCONCEPT OP MAAT PASSEND BIJ DE VISIE, WERKWIJZE EN BESCHIKBARE RUIMTE VAN HET HOSPICE.

Kies één Moppie-Kussen met Karakter
inclusief bijbehorende Moppie-Map
Kies voor twee of meer Moppie-Kussens inclusief Moppie-Map over alle gekozen Moppies
Moppie-Stoeltje kinderen kussen giraf Miek
Kies voor een Moppie-Stoeltje met een Moppie-Kussen, inclusief Moppie-Map.
Moppie-Stoeltje geel en oranje met kussen olifant vlinder draak giraf
Kies voor twee Moppie-Stoeltjes met twee tot vier Moppie-Kussens, incl. Moppie-Map.
Kies voor het Moppie-Zitje met vier Moppie-Stoeltjes en Moppie-Kussens,
inclusief Moppie-Map.

Wil jij ook kleur en troost geven aan kinderen in het hospice? Ik ga graag met je in gesprek over de mogelijkheden die passen bij jouw hospice.

VRAAG HIER INFORMATIE AAN OVER DE MOGELIJKHEDEN

Of mail naar info@demoppies.com

BESTEL HIER DE MOPPIE-PRODUCTEN