Moppie- Maatje Milo

In de woordenboekjes voor kinderen ‘Ernstig ziek’ en ‘Uitvaart’komt uil Milo in beeld. Op eenvoudige manier geeft Milo (spreek uit als ‘Mielo’) uitleg over moeilijke woorden en begrippen rondom ernstige ziekte en de dood.

Uil Milo is ontstaan in samenwerking met Rob Bruntink van Bureau MORBidee.
Bureau MORBidee zet zich in om de dood bespreekbaar(der) te maken. Hiervoor hebben zij verschillende mogelijkheden die zich voornamelijk richten op volwassenen.

Ook voor kinderen is het belangrijk om ingrijpende situaties bespreekbaar te maken. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan door middel van het maken van een aantal boekjes.

DOWNLOAD KLEURPLAAT

Filosofische vragen over leven en dood zijn de vinden in de gesprekshulp ‘Heeft de dood een kleur?‘ van Bureau MORBidee.

Filosoferen heeft te maken met verwonderen. Je kunt op verschillende manieren naar een vraag kijken en je hoeft geen antwoord te vinden. Iedereen heeft er een eigen kijk op, ga samen in gesprek.

Deze kleurplaat inkleuren en tekenen over de vraag kan helpen verkennen en zoeken naar hoe jij hier over denkt. Ondertussen of daarna kun je samen met iemand in gesprek gaan. Ontdek de mogelijkheden, niets is fout!

De Moppies zijn een Maatje voor kinderen om de veerkracht die kinderen van nature in zich hebben te versterken en het zelfvertrouwen te laten groeien.