fbpx

Werkgroep KIEZO Kinderen van ernstig zieke ouders

Wanneer kinderen te maken hebben met een ernstig zieke ouder draait de zorg meestal om de zieke. Kinderen verdienen ook alle aandacht die zij hierbij nodig hebben.

Om de zorg voor deze kinderen te versterken en de bewustwording van het belang hiervan te vergroten zijn een aantal mensen met verschillende achtergronden werkgroep KIEZO gestart.

Een voorstelrondje:

Tanja van Roosmalen

Als een ernstige (ongeneeslijke) ziekte een gezin binnendringt, raakt dit niet alleen de ouders, maar ook de kinderen. Zij krijgen, hoe jong ze ook zijn, álles mee. In Nederland groeit ongeveer een kwart van deze kinderen en jongeren op met chronische stress en angstklachten. Deze worden nog niet voldoende onderkend. Aandacht voor de vragen, zorgen en twijfels van zowel kinderen als de ouders is enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat ze het samen aan kunnen. Dat vraagt van elke zorgprofessional om oog te hebben voor het hele gezin en in te schatten welke ondersteuning nodig is. Daar draag ik graag mijn steen aan bij.

Drs. Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut, orthopedagoog LEF Verliesbegeleiding  

Rob Bruntink

Ik schrijf nu zo’n 25 jaar over palliatieve zorg, en ik zie dat bepaalde doelgroepen worden vergeten. Zoals de (jonge) kinderen van ernstig zieke ouders. Dat ‘vergeten’ is vrij structureel: zorgverleners vergeten hen zowel tijdens de behandelfase van de zieke ouder als in de nazorg, als de ouder is overleden. Ik draag graag mijn steentje bij aan een verandering daarvan. Een goede begeleiding van deze doelgroep kan veel ellende in de toekomst voorkomen.

Rob Bruntink, journalist palliatieve zorg, mede oprichter Bureau MORBidee

Meggi Schuiling-Otten

De Netwerken Integrale Kindzorg hebben sinds de start van het subsidieprogramma ‘Impuls Geestelijke Verzorging Thuis’ aan rond 200 kinderen die een ouder gaan verliezen of zijn verloren begeleiding kunnen bieden. Voor kinderen van een ongeneeslijk zieke ouder blijkt tot nu toe weinig aandacht te zijn binnen de palliatieve zorg. En dat terwijl goede rouw- en verliesbegeleiding juist preventief werkt en heel belangrijk kan zijn voor het verdere leven van het kind. Het is daarom van belang dat binnen de begeleiding aan de palliatieve ouder ook aandacht ontstaat voor hoe ouders hun kind(eren) kunnen begeleiden in deze moeilijk fase en waar ouders extra ondersteuning kunnen vinden indien nodig.

Meggi Schuiling-Otten, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, NIK

Josien Groot

Per september 2020 ben ik gestart in een hele nieuwe functie in het ziekenhuis OLVG . Mijn functie werd oorspronkelijk betaald uit giften, Amsterdam heeft nu besloten om ook een groot deel van mijn werkzaamheden te financieren. Voor het eerst is er een kinderpsycholoog toegevoegd aan het palliatieve team. Hier begeleid en behandel ik gezinnen waarin een ouder (ongeneeslijk) ziek is. Mijn functie is er gekomen om problemen in de toekomst te voorkomen. Als een ouder ernstig ziek is, heeft dat een grote invloed op het gezin. Ik bied snel en laagdrempelig contact en kijk wat het gezin nodig heeft. Zo wel ondersteuning aan de ouders in hun ouderrol, als aan de kinderen. Hoe ga je om met zo n abnormale gebeurtenis. Ik weet echter dat het nog niet standaard is dat deze hulp geboden wordt en dat mijn functie ook betaald wordt vanuit goede doelen en giften. Dit terwijl ik zie hoe belangrijk het is om problemen te voorkomen. Ik draag graag een steentje bij om hier meer bekendheid aan te geven. Hopelijk is er straks meer structurele hulp op dit gebied.

Josien Groot, kinderpsycholoog OLVG 

Miranda Smit-van Keulen

Kinderen wil je beschermen voor nare dingen en je wilt het liefst dat ze onbezorgd opgroeien. Helaas krijgen veel kinderen te maken met ernstige ziekte van een (groot-)ouder. Wanneer kinderen te maken krijgen met dit verlies voel je je als omstander vaak zo machteloos. Zelf probeer ik altijd te denken in mogelijkheden. Helaas kan ik een zieke ouder niet genezen, artsen vaak ook niet. Welke kleine stappen zijn er dan wel mogelijk om ouders en kinderen op weg te helpen in deze ingrijpende tijd? Ouders voelen zelf vaak intuïtief aan wat goed is voor hun kinderen en het gezin. Een paar kleine adviezen en praktische handvatten kunnen al heel helpend zijn om samen verder te gaan. Samen met de professionals uit werkgroep KIEZO wil ik ouders en kinderen handvatten bieden om de verbinding in gezinnen te versterken. Helpen zoeken hoe om te gaan met dit verlies en de nieuwe thuissituatie.

Miranda Smit-van Keulen, oprichter deMoppies.com