fbpx

Zorgverlener Palliatieve zorg

Aandacht voor kinderen met een ernstig zieke (groot-) ouder.

Wanneer een (groot-)ouder ernstig ziek is, kan dit de eerste keer zijn voor ouders en jonge kinderen dat zij ernstige ziekte en mogelijk (aanstaand) overlijden meemaken.

OUDERS EN KINDEREN INFORMEREN

Ouders krijgen veel informatie te verwerken gedurende deze zorgelijke periode. Bovendien ligt naast het verdriet ook de zorgtaak voor de zieke vaak zwaar op de schouders. In combinatie met de zorg voor het gezin kost dit veel energie. Ouders kunnen het moeilijk vinden om met de kinderen te praten over deze ingrijpende situatie.

Ervaring leert dat je kinderen niet beschermt door hen niets te vertellen. In tegendeel. Open en eerlijk praten over ziekte en de mogelijke gevolgen en vragen laten stellen door kinderen geeft hen het gevoel dat ze erbij horen. Kinderen voelen maar al te goed aan dat er iets aan de hand is. Ze vormen daar eigen gedachten bij die niet altijd kloppen.

Kinderen worden niet banger voor de situatie door er over te praten, ze hebben juist behoefte aan duidelijkheid. Kinderen betrekken bij ziekte en (aanstaand) overlijden geeft de kans om met verlies te leren omgaan.

Als zorgverlener binnen de palliatieve zorg kun je een waardevolle rol spelen bij de begeleiding van (ouders van) jonge kinderen.

Help ouders om hun kinderen te informeren over wat er allemaal speelt rondom de zieke. Geef antwoord wanneer betrokken kinderen vragen aan je stellen. Of leg uit wat er gebeurt; Waarom de dingen gebeuren zoals ze gaan of waarom je de dingen doet om de zieke te verzorgen.

Wanneer kinderen meer weten over de ernstige ziekte van een (groot-)ouder, hoe er voor gezorgd wordt, de eventuele hulpmiddelen die te zien zijn en wat men denkt dat er zou kunnen gebeuren kan de zieke weer gewoon papa of mama, opa of oma zijn.

Informeer ouders over de manier waarop ze hun kinderen kunnen begeleiden bij ziekte en (aanstaand) overlijden. Dit werkt door binnen het gezin, daardoor help je dus ook de kinderen.

EENVOUDIGE PRAKTISCHE HANDVATTEN

Tijdens het intakegesprek kun je altijd vragen of er kinderen betrokken zijn bij de zieke.

Wanneer dit zo is dan kun je ouders van jonge kinderen informatie mee geven, bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal samengesteld pakket voor ouders van jonge kinderen.

De TroostTasjes van deMoppies.com zijn zorgvuldig samengesteld, gebruiksvriendelijk voor ouders en makkelijk mee te nemen. Op eenvoudige manier kun je hierdoor aandacht besteden aan de betrokken kinderen binnen de palliatieve zorg.

Er zijn verschillende soorten TroostTasjes. Ook kan in overleg een pakket worden samengesteld welke passend is voor de visie en werkwijze van jouw organisatie.

TROOSTTASJES

TroostTasje ‘Als papa of mama heel ziek is’ bevat het werkboek ‘Als papa of mama heel ziek is’ en eht woordenboekje ‘Ernstig ziek’. Een pakje zakdoeken met Moppie Molle en bijbehorend kaartje en een pakje kleurpotloden met kleine mandala kleurplaten. Daarnaast bevat het pakketje, twee kleurplaten en een speciale flyer met tips en informatie voor ouders en links naar ondersteunende websites. Voor extra troost en steun kan knuffel Moppie Muis toegevoegd worden.

Het werkboek ‘Als papa of mama heel ziek is‘ Bevat informatie voor kinderen en werkbladen waarmee ze vorm kunnen geven aan vragen en gevoelens. Daarnaast staat achterin het boek informatie voor ouders. De thema’s die behandeld worden zijn ‘veranderingen thuis’, ‘gevoelens’, ‘zorgen en vragen’, ‘herinneringen maken en bewaren’ en ‘samen sterk staan’. Geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Het woordenboekje ‘Ernstig ziek’ bevat uitleg voor kinderen van 3-10/12 jaar over tal van begrippen die veelvuldig gebruikt worden bij de zorgverlening voor ernstig zieken.

De twee kleurplaten kunnen thuis samen met of door kinderen ingekleurd worden. Samen kleuren geeft verbinding en verhalen worden makkelijker gedeeld binnen het gezin. Het inkleuren van een kleurplaat geeft rust en troost aan kinderen.

‘TroostTasje Palliatieve zorg’ bevat de woordenboekjes ‘Ernstig ziek’ en ‘Uitvaart’ en het boekje ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’. Een pakje zakdoeken met Moppie Missie en bijbehorend kaartje en een pakje kleurpotloden met kleine mandala kleurplaten. Daarnaast bevat het pakketje, twee kleurplaten en een speciale flyer met tips en informatie voor ouders en links naar ondersteunende websites. Voor extra troost en steun kan knuffel Moppie Muis toegevoegd worden.

Het boekje ‘Jonge kinderen en de dood Tips voor ouders en verzorgers‘ geeft enkele algemene tips, maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.

Het boekje ‘Ernstig ziek’ bevat uitleg voor kinderen van 3-10/12 jaar over tal van begrippen die veelvuldig gebruikt worden bij de zorgverlening voor ernstig zieken.

Ook hier kunnen de kleurplaten samen met of door kinderen ingekleurd worden.

DE BOEKJES ZIJN OOK OP FACTUUR TE BESTELLEN

Mail je bestelling naar info@demoppies.com.

Op werkdagen ontvang je een factuur. Wanneer deze is betaald worden de bestelde producten opgestuurd.

DOORVERWIJZEN

Wanneer jij je als zorgverlener zorgen maakt om kinderen binnen een gezin kun je in overleg met de ouders doorverwijzen naar verschillende professionals.

Rouw-en verliesbegeleiders, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werk kunnen vaak meer betekenen voor gezinnen met een ernstig zieke ouder.

Op de pagina kinderpalliatief.nl staat de databank ‘zorg in de buurt’ vermeld.

Het uitgangspunt van Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg zijn zieke kinderen maar er komen regelmatig vragen voor kinderen met een ernstig zieke ouder. Vandaar dat deze databank breed genoeg is voor verschillende doorverwijzingen.

DATABANK ‘ZORG IN UW BUURT’

DONATIE TROOSTTASJES AAN PALLIATIEVE ZORG

Monuta Helpt biedt financiële ondersteuning om kleur en steun te geven aan kinderen van ernstig zieke (groot-)ouders. Via deMoppies.com mag namens Monuta Helpt een aantal TroostTasjes doneren aan organisaties om kennis te maken met de materialen.

Wanneer jij binnen jouw organisatie ook gebruik wilt maken van een donatie van de TroostTasjes stuur dan een mail naar info@demoppies.com.