Zorgverlener Palliatieve zorg

Wanneer een dierbare zich in de laatste levensfase bevindt, kan dit de eerste keer zijn voor jonge kinderen dat zij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden meemaken.

Voor ouders van jonge kinderen ligt naast het verdriet ook de zorgtaak voor de zieke vaak zwaar op de schouders. In combinatie met de zorg voor het gezin kost dit veel energie. Ouders kunnen het moeilijk vinden om met de kinderen te praten over deze ingrijpende situatie.

AANDACHT VOOR (KLEIN-)KINDEREN DIE EEN OUDER OF GROOTOUDER GAAN VERLIEZEN

Ervaring leert dat je kinderen niet beschermt door hen niets te vertellen. In tegendeel. Open en eerlijk praten over ziekte en de mogelijke gevolgen en vragen laten stellen door kinderen geeft hen het gevoel dat ze erbij horen. Zorgverleners die ongeneeslijk zieken verzorgen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, hospices of via de thuiszorg hebben een waardevolle rol bij het betrekken van kinderen bij ongeneeslijk zieken en stervenden.

  • Ouders kunnen worden gestimuleerd om met hun kinderen op bezoek te komen bij opa of oma.
  • Ouders en jonge kinderen kunnen worden geïnformeerd over de situatie. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gaan of zijn de dingen zoals ze zijn? Wanneer kinderen meer weten over de ernstige ziekte van bijvoorbeeld opa, hoe er voor hem gezorgd wordt, de eventuele hulpmiddelen die rondom hem te zien zijn en wat men denkt dat er zou kunnen gebeuren kan opa weer gewoon opa zijn.
  • Ouders kunnen worden geïnformeerd over de manier waarop ze de kinderen kunnen begeleiden bij ziekte en (aanstaand) overlijden. Dit werkt door binnen het gezin, indirect help je daar dus ook de kinderen mee. Tijdens het intakegesprek kun je ouders van jonge kinderen informatie mee geven, bijvoorbeeld in de vorm van een boekje. Het boekje ‘Jonge kinderen en de dood Tips voor ouders en verzorgers‘ geeft enkele algemene tips, maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.
  • Kinderen kunnen worden begeleid bij het afscheid nemen en de kennismaking met het overlijden.
  • Kinderen kunnen praktische handvatten aangereikt krijgen om hun gevoelens en verhalen te uiten.

VORM GEVEN AAN GEVOELENS, VERHALEN EN VRAGEN

Om ouders te helpen met hun kinderen te praten over deze ingrijpende situatie en hen erbij te betrekken is het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’ ontwikkeld. Het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’ biedt kleurrijke en troostrijke producten, ondersteund door knutselplaten, kleurplaten en boekjes; Kleur, steun en troost bij afscheid.

Ouders en kinderen voelen zich welkom als het Moppie-Zitje in de huiskamer of gang aanwezig is. De kleurrijke producten laten meteen zien dat kinderen welkom zijn.

De zitting van de stoeltjes is een klepdeksel waaronder speelgoed bewaard kan worden. De stoeltjes zijn makkelijk te verplaatsen naar bijvoorbeeld de kamer van één van de gasten. (Klein-)kinderen kunnen dan op de kamer spelen terwijl volwassenen met elkaar in gesprek zijn of waken bij de zieke.

Bij het Moppie-Concept horen ook praktische handvatten voor kinderen. De kleurrijke Moppie-Kussens worden namelijk ondersteund door de Moppie-Map. Deze bevat verhalen, tips, kleurplaten en knutselplaten en instructie. Kinderen kunnen hiermee vorm geven aan hun gevoelens, verhalen en vragen.

De uitvoering van het Moppie-Concept wordt aangepast aan de visie en werkwijze van de organisatie. Hoeveel ruimte is er beschikbaar? Passen de Moppie-Stoeltjes of is er alleen plaats voor de Moppie-Kussens?

Is een zieke overleden na een langdurig verblijf dan wil je kinderen misschien een aandenken meegeven in de vorm van een Moppie-Troostdoekje. Wanneer je zorg verleent bij de zieke thuis zijn de Moppie-Troostdoekjes ook handzamer om mee te nemen voor de kinderen. Boekjes en knutsel- en kleurplaten passen bij elke gewenste uitvoering van het Moppie-Concept.

OUDERS EN KINDEREN INFORMEREN

Het boekje ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ is een boekje in harmonicavorm met tips voor ouders/verzorgers en zorgprofessionals die te maken hebben met een kind dat een dierbare gaat verliezen of heeft verloren.

Het boekje ‘Ernstig ziek’ is een boekje in harmonicavorm, met uitleg voor kinderen van 3-10/12 jaar over tal van begrippen die veelvuldig gebruikt worden bij de zorgverlening voor ernstig zieken.

Rondom ernstig ziekte komt veel verschillende informatie op de ouders af. Door middel van ondersteuning met de boekjes help je als zorghulpverlener ouders en hun kinderen om uiting te geven aan gevoelens, verhalen en vragen rondom ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden.

Palliatieve zorgverleners kunnen deze boekjes meegeven zodat ouders op een geschikt moment de informatie nog eens door kunnen nemen. Op eenvoudige manier leveren zorghulpverleners een waardevolle bijdrage in het proces van afscheid nemen. Dit vergroot de veiligheid, rust en verbondenheid binnen het gezin tijdens deze ingrijpende situatie.

DONATIE MOPPIE-CONCEPT AAN PALLIATIEVE ZORG

Monuta Helpt biedt financiële ondersteuning voor het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’. Via de Moppies.com mag ik zorgverleners helpen bij de aanvraag voor een financiële donatie voor het Moppie-Concept. Geef je gegevens door via ‘Contact‘ en ik ga graag met je in gesprek. Lees hier meer.