fbpx

Zorgverlener Palliatieve zorg

Aandacht voor ouders van kinderen bij (aanstaand) verlies van een ouder of grootouder.

Wanneer een dierbare zich in de laatste levensfase bevindt, kan dit de eerste keer zijn voor ouders en jonge kinderen dat zij ernstige ziekte en (aanstaand) overlijden meemaken.

OUDERS EN KINDEREN INFORMEREN

Ouders krijgen veel informatie te verwerken gedurende deze ingrijpende periode. Bovendien ligt naast het verdriet ook de zorgtaak voor de zieke vaak zwaar op de schouders. In combinatie met de zorg voor het gezin kost dit veel energie. Ouders kunnen het moeilijk vinden om met de kinderen te praten over deze ingrijpende situatie.

Ervaring leert dat je kinderen niet beschermt door hen niets te vertellen. In tegendeel. Open en eerlijk praten over ziekte en de mogelijke gevolgen en vragen laten stellen door kinderen geeft hen het gevoel dat ze erbij horen. Kinderen voelen maar al te goed aan dat er iets aan de hand is. Ze vormen daar eigen gedachten bij die niet altijd kloppen.

Open en eerlijk praten over ziekte en de mogelijke gevolgen geeft kinderen het gevoel dat ze erbij horen. Kinderen worden niet banger voor de situatie door er over te praten, ze hebben juist behoefte aan duidelijkheid. Kinderen betrekken bij ziekte en (aanstaand) overlijden geeft de kans om met verlies te leren omgaan.

ZORGVERLENERS DIE ONGENEESLIJK ZIEKEN VERZORGEN IN HOSPICE, ZIEKENHUIS, VERZORGINGSHUIS, VERPLEEGHUIS OF VIA DE THUISZORG HEBBEN EEN WAARDEVOLLE ROL BIJ DE BEGELEIDING VAN (OUDERS VAN) JONGE KINDEREN.

Informeer ouders en jonge kinderen over de situatie; Waarom gebeuren de dingen zoals ze gaan of zijn de dingen zoals ze zijn?

Wanneer kinderen meer weten over de ernstige ziekte van een (groot)ouder, hoe er voor gezorgd wordt, de eventuele hulpmiddelen die te zien zijn en wat men denkt dat er zou kunnen gebeuren kan de (groot)ouder weer gewoon (groot)ouder zijn.

Informeer ouders over de manier waarop ze hun kinderen kunnen begeleiden bij ziekte en (aanstaand) overlijden. Dit werkt door binnen het gezin, daardoor help je dus ook de kinderen.

Tijdens het intakegesprek kun je ouders van jonge kinderen informatie mee geven, bijvoorbeeld in de vorm van speciaal samengestelde pakket voor ouders van jonge kinderen.

Met dit pakket geef je ouders de kans om op een geschikt moment deze informatie nog eens rustig door te nemen.

Het pakket voor ouders van jonge kinderen bevat de boekjes ‘Jonge kinderen en de dood. Tips voor ouders en verzorgers’ en ‘Ernstig ziek. Een woordenboekje voor kinderen’. Daarnaast bevat het pakketje, twee kleurplaten en een speciale flyer met meer informatie en links naar ondersteunende websites.

Het boekje ‘Jonge kinderen en de dood Tips voor ouders en verzorgers‘ geeft enkele algemene tips, maar zoomt ook heel praktisch in op taalgebruik, het belang van ‘herinneringen maken’ en het omgaan met gevoelens van kind en/of ouder.

Het boekje ‘Ernstig ziek’ bevat uitleg voor kinderen van 3-10/12 jaar over tal van begrippen die veelvuldig gebruikt worden bij de zorgverlening voor ernstig zieken.

De twee kleurplaten kunnen thuis samen met of door kinderen ingekleurd worden. Samen kleuren geeft verbinding en verhalen worden makkelijker gedeeld binnen het gezin. Het inkleuren van een kleurplaat geeft rust en troost aan kinderen.

VORM GEVEN AAN GEVOELENS, VERHALEN EN VRAGEN

Om ouders te helpen met hun kinderen te praten over deze ingrijpende situatie en hen erbij te betrekken is het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’ ontwikkeld. Dit concept biedt kleurrijke en troostrijke producten, ondersteund door knutselplaten, kleurplaten en boekjes; Kleur, steun en troost bij afscheid.

Het Moppie-zitje wordt al in verschillende hospices gebruikt. Ouders en kinderen voelen zich welkom als het zitje in de huiskamer of gang aanwezig is. De kleurrijke producten laten meteen zien dat kinderen welkom zijn.

Bij het Moppie-Concept horen ook praktische handvatten voor kinderen. De kleurrijke Moppie-Kussens worden namelijk ondersteund door de Moppie-Map. Deze bevat verhalen, tips, kleurplaten en knutselplaten en instructie. Kinderen kunnen hiermee vormgeven aan hun gevoelens, verhalen en vragen.

AANPASSEN AAN VISIE EN WERKWIJZE VAN DE ORGANISATIE

De uitvoering van het Moppie-Concept wordt aangepast aan de visie en werkwijze van de organisatie. Hoeveel ruimte is er beschikbaar? Is er plaats voor de Moppie-Stoeltjes met Moppie-Kussens of alleen voor de Moppie-Kussens?

De vier Moppie-Stoeltjes hebben onder de zitting (klepdeksel) opbergmogelijkheid voor speelgoed, knutselspullen of spelletjes. Op elk stoeltje past een Moppie-Kussen met de afbeelding van een Moppie-Karakter. Deze karakters hebben elk hun eigen verhaal over de manier waarop de Moppies er voor de kinderen willen zijn.

Met de aanwezigheid van dit Moppie-Concept in bijvoorbeeld hospice of verpleeghuis worden ouders gestimuleerd om met hun kinderen op bezoek te komen bij opa of oma.

De boekjes en knutsel- en kleurplaten passen bij elke gewenste uitvoering van het Moppie-Concept.

DE BOEKJES ZIJN OP FACTUUR TE BESTELLEN VIA HET BESTELFORMULIER

Naar dit mailadres wordt de informatie verstuurd

VOOR MEER INFORMATIE OVER ALLE MOGELIJKHEDEN VUL HIER DE GEGEVENS IN

Zijn er ideeën of vragen over de kleur en steun met de Moppies? Neem gerust contact op, ik denk graag met je mee!

DONATIE MOPPIE-CONCEPT AAN PALLIATIEVE ZORG

Monuta Helpt biedt financiële ondersteuning voor het Moppie-Concept ‘Kind en Afscheid’. Via de Moppies.com mag ik zorgverleners helpen bij de aanvraag voor een financiële donatie voor het Moppie-Concept. Geef je gegevens door via ‘Contact‘ en ik ga graag met je in gesprek. Lees hier meer.