Vallen en opstaan hoort bij opgroeien. Verlies kan deel uitmaken van het leven van kinderen. Het is onze taak als volwassenen om kinderen hierbij te betrekken, te begeleiden, te steunen en hen ruimte te geven om gevoelens en verhalen te uiten.

Dit vergroot het zelfvertrouwen voor nu en voor later.

Voor ouders van jonge kinderen is het een zoektocht om naast het eigen verdriet ook de kinderen te begeleiden bij verlies. Ouders vragen zich af hoe ze dat het beste kunnen doen.

Als zorgprofessional kun je ouders helpen om hun kinderen te begeleiden. Door hen te informeren en praktische handvatten aan te reiken. help je ouders om naast de zorg voor de zieke ook aandacht te hebben voor verlies binnen het gezin.

deMoppies.com biedt praktische handvatten en informatie waarmee ouders op een eenvoudige manier kinderen kunnen betrekken en begeleiden bij verlies.

Met de informatie, kleur, tips en materialen van deMoppies.com kan elk kind eigen verhalen en gevoelens uiten op de manier die bij hem of haar past. Dit versterkt de veerkracht die kinderen in zich hebben.

Laten we samen kleur geven aan (ouders van) kinderen die betrokken zijn bij een (aanstaand) verlies.

Lieve groet!

Miranda Smit-van Keulen

KINDEREN OP BEZOEK IN HET HOSPICE

Wanneer kinderen op bezoek komen in het hospice krijgen zij, vaak voor de eerste keer, te maken met ziekte en aanstaand overlijden.

Lees meer…

Pakket Hospices en palliatieve zorg

Speciaal voor de begeleiding van (ouders van) kinderen in het hospice en binnen de palliatieve zorg heeft deMoppies.com een pakket samengesteld. De boekjes ‘Ernstig ziek’ en ‘Jonge kinderen en de dood’ helpen ouders en kinderen informeren rondom deze thema’s. De kleurplaten en flyer met informatie geven extra kleur en steun.

KIJK HIER VOOR MEER INFORMATIE

KINDEREN BETROKKEN BIJ (AANSTAAND) OVERLIJDEN

Binnen de palliatieve zorg hebben zorgverleners ook te maken met kinderen die betrokken zijn bij ernstige ziekte en een dierbare naaste binnen afzienbare tijd kunnen verliezen aan de dood. Op eenvoudige manier kunnen zorgverleners (ouders van) kinderen begeleiden tijdens deze ingrijpende periode.

Lees meer…

PUUR SAMEN VORM GEVEN

De Moppies helpen kinderen op een eenvoudige manier vorm te geven aan gevoelens en verhalen rondom verlies.

PUUR memorie helpt bij het fysiek vorm geven aan verlies.

Lees meer...

Winkelen op categorie

Nieuw binnen

Bestsellers